Rolteorie van persoonlikheid

Wat sê jy word deur die samelewing aan jou opgelê, of is hierdie gedagtes joune alleenlik? Het jy al ooit daaraan gedink? Die meeste mense word immers daagliks verplig om sosiale funksies uit te voer wat deur hul sosiale status toegeskryf word. Met ander woorde, so 'n persoon moet vanuit die oogpunt van rolteorie ontleed word.

Rolteorie van persoonlikheid in sosiologie

Die rol word genoem die styl van menslike gedrag, gekies onder die invloed van beide openbare en interpersoonlike verhoudings . Elkeen van ons het 'n sekere rol en, ongeag persoonlike eienskappe, individuele eienskappe, moet 'n persoon dit nakom, aan die verwagtinge van die omliggende wêreld voldoen /

Daar moet kennis geneem word dat dit gebruiklik is om te onderskei:

Rol konflik in die rol van die persoonlikheidsteorie

Voortspruitend uit die feit dat elke dag, elke dag, sê, stel verskeie sosiale maskers aan, soms is die opkoms van so 'n konsep as "rolkonflik" moontlik. Dus, van 'n jong man, beide sy ouers en vriende, verwag 'n sekere gedragstyl. Hy kan op sy beurt nie aan beide partye se behoeftes voldoen nie, omdat die rolle van sy rolle verskil. Sulke konflik binne 'n persoon gedurende hierdie lewensperiode kan na jare verdwyn. True, so 'n sielkundige konflik vind ook plaas in volwasse mense wat meer vernietigende gevolge dra (dit is moeilik vir 'n familielid en 'n man-familie man om die rol van 'n streng baas te behartig).

Statusrol-teorie van persoonlikheid

'N Persoon het meer as een aantal statusse. Dit is omdat dit uit verskillende organisasies, gemeenskappe, groepe bestaan. So, jy kan 'n dokter, 'n ma, 'n dogter, 'n volwasse persoon wees, ens. As jy al hierdie statusse as 'n enkele entiteit beskou, moet hulle gekombineer word onder die naam van 'status stel'. Wat jy doen, wat gebaseer is op die bestaande statusse, watter tipe gedrag jy neem, word genoem die vervulling van die rol.