Hoe verskil die instituut van die universiteit?

Jaarliks ​​maak aansoekers regoor die land 'n belangrike keuse - hulle word bepaal met 'n toekomstige beroep. Baie universiteite - instellings, universiteite en akademies , bied opleiding in dieselfde spesialiteite. Daar is natuurlike vrae: wat is beter as 'n instituut of 'n universiteit, waar moet jy na die 11de graad ingaan ? Hoe verskil die instituut van die universiteit?

Elke opvoedkundige instelling het 'n staatstatus, bepaal deur die akkreditasieraad van die Federale Diens vir Toesig in Opvoedkunde en Wetenskap. Hierdie status elke vyf jaar vereis bevestiging deur die resultate van aktiwiteite vir die vyfjaarperiode voor te lê vir 'n geïntegreerde assessering deur die bevoegde kommissie.

Om vas te stel wat die verskil tussen die instituut en die universiteit is, moet ons uitvind watter basiese kriteria die status van 'n hoër onderwysinstelling bepaal.

Kriteria wat die status van die universiteit karakteriseer:

Universiteit en Instituut - die verskil

  1. Die Instituut is 'n opvoedkundige instelling wat opleiding, heropleiding en professionele ontwikkeling van spesialiste bied in 'n noukeurige omskrewe vakgebied. In beginsel kan die instituut selfs opgelei word vir een beroep. Die universiteit oefen spesialiste in verskeie velde, minstens in sewe spesialiteite. Daarbenewens bied die universiteit opleiding, heropleiding en gevorderde opleiding van hoogs gekwalifiseerde spesialiste, sowel as wetenskaplike en wetenskaplike en onderrigpersoneel.
  2. Die Instituut behoort wetenskaplike navorsing op een of meer terreine uit te voer. In alle universiteite, volgens die wet, moet fundamentele en toegepaste navorsing op verskeie wetenskaplike gebiede uitgevoer word, maar nie minder as in vyf takke van die wetenskap nie.
  3. By die instituut mag daar vir elke honderd studente minder as twee gegradueerde studente wees. By die universiteit is daar minstens vier gegradueerde studente per 100 studente.
  4. Die aantal onderwysers met akademiese grade en akademiese grade in die instituut kan van 25 tot 55% wees. By die universiteit moet minstens 60% van die onderwyspersoneel met akademiese grade en titels wees.
  5. Na afloop van die nagraadse kursus moet minstens 25% van die gegradueerde studente by die universiteit beskerm word. Die instituut het nie streng vereistes vir die beskerming van gegradueerde studente nie, maar as 25% van nagraadse studente na nagraadse skool verdedig het, kan die instituut aansoek doen om 'n toename in status aan die universiteit. In geval van nie-nakoming van vereistes in uitsonderlike gevalle, is 'n omgekeerde oorgang moontlik.
  6. Die gemiddelde jaarlikse bedrag van befondsing vir navorsing wat vandag by die universiteit gedoen word, is meer as 10 miljoen roebels, by die instituut - minstens 1,5 miljoen, maar nie meer as 5 miljoen roebels in die afgelope vyf jaar nie.
  7. Beide in die instituut en in die universiteit moet innoverende onderrigmetodes, selfopvoeding en navorsing betrokke wees, maar by die universiteit moet studente toegang hê tot elektroniese biblioteekhulpbronne.
  8. Die instituut kan deel wees van 'n ander opvoedkundige instelling, die universiteit is altyd net 'n outonome instelling. Die samestelling van Universiteit kan by die instituut ingesluit word.

Blykbaar is daar 'n paar verskille tussen die universiteit en die instituut, hoewel dit nie so belangrik is nie. Byvoorbeeld, vroeër in die USSR is dit tradisioneel geglo dat die universiteit 'n fundamentele onderwys gee, en die instituut - 'n opleiding van 'n toegepaste natuur. Nou is daar nie so 'n duidelike verskil nie. Die basis vir die keuse van 'n hoër onderwysinrigting behoort die gradering van universiteite te wees, wat periodiek aangepas word. Daarbenewens is staatsinstellings veiliger as nie-staatsonderwysinstellings.