Pedagogiese verwaarlosing

Pedagogiese verwaarlosing (PP) is 'n term wat verwys na kinders met sekere vertragings in ontwikkeling, met probleme van aanpassing in die samelewing en aggressiewe ingesteldheid teenoor die wêreld as geheel.

Die psigiese van kinders met die probleem van pedagogiese verwaarlosing is vatbaar vir regstelling. As die aanleg tot PP betyds opgespoor word, sal die kind nie moeilik wees om aan te pas by die algemeen aanvaarde norme van etiese gedrag nie.

Sosiaal pedagogiese verwaarlosing word uitgespreek deur die aggressiewe houding teenoor die mense rondom die kind, nie deur die begeerte om te voldoen aan die gedragsreëls in die samelewing nie, die protes teen leer in die skool of kleuterskool.

Soorte pedagogiese verwaarlosing

  1. Morele en opvoedkundige. Gekenmerk deur die gebrek aan morele konsepte en immoreel gedrag.
  2. Intellektuele en pedagogies. Infantiliteit ten opsigte van studie en onwilligheid om omvattend te ontwikkel.
  3. Morele en estetiese. Verdraaide gevoel van "pragtig" en "lelik."
  4. Mediese en opvoedkundige. Fisiese afwykings as gevolg van nie die elementêre reëls van higiëne in ag neem nie.
  5. Morele en arbeid. Ontken die noodsaaklikheid om fisies en geestelik te werk.

Hierdie soort pedagogiese verwaarlosing word in die praktyk aangetref, beide in afsonderlike manifestasies en gesamentlik. Identifiseer hulself in 'n mindere of meerdere mate. Uitskakeling van manifestasies van asocialiteit is slegs moontlik wanneer die pogings van die onderwyser en familie gekombineer word.

Moeilikheid en pedagogiese verwaarlosing

Dikwels is die term "moeilike kind" gelyk aan pedagogiese verwaarlosing. Maar dit is ietwat verskillende begrippe. PP is 'n aanduiding van 'n vatbaarheid vir die hantering. Dus, moeilik om te leer is 'n gevolg van pedagogiese verwaarlosing.

'N Moeilike kind skep baie probleme vir ouers en opvoeders in die kleuterskool. In die latere skoollewe word die kind se beheer steeds moeiliker. Sonder die hulp van 'n spesialis sielkundige in die opleiding van sulke kinders kan dit nie.

Die redes vir pedagogiese verwaarlosing

Natuurlik is dit byna onmoontlik om die presiese rede te bepaal waarom 'n kind begin om te ontken en te weerspreek alles wat die ouer mense hom leer. Maar daar is verskeie faktore wat 'n kind tot so 'n vyandige gedrag kan uitlok:

Korreksie van pedagogiese verwaarlosing

Die belangrikste taak van mense wat 'n impak op die opvoeding van 'n kind het, is om betyds die tekens van pedagogiese verwaarlosing te openbaar. Dan hoef jy nie by die hulp van spesialiste te gaan of die kind na gespesialiseerde klasse te gee vir die regstelling van PP nie. Probeer om vir hom gemaklike toestande vir studie en kreatiewe aktiwiteit te skep. Moedig die begeerte aan om iets nuuts te leer, insluitend die bywoning van sportafdelings.

Leer om jouself en jou gedrag met jou kind te beheer. Moenie weer sy stem opwek weens enige wangedrag nie. Probeer om die oorsaak en gevolg van sy negatiewe aksies rustig te verduidelik.