Emosies en gevoelens van die mens

Vir ons is die woorde "emosies" en "gevoelens" feitlik sinoniem met een konsep - wat ons ervaar. Maar in werklikheid is verwarrende emosies en gevoelens van 'n persoon bloot 'n aanduiding van ongeletterdheid, want tussen hierdie terme is dit maklik om 'n lyn te teken.

Wat is die verskil tussen gevoelens en emosies?

Verduideliking van die verskille van gevoelens uit emosies moet met die definisies self begin. Dus, gevoelens is 'n persoonlike weerspieëling van 'n mens se houding teenoor die omgewing. En emosies is 'n beoordeling van die situasie. Die verhouding is lank, en die skatting is korttermyn. Vandaar die eerste verskil is die geldigheidsperiode.

In die modus van uitdrukking verskil gevoelens en emosies ook. Ons is altyd bewus van ons gevoelens en kan hulle 'n definisie gee - liefde, haat, geluk, trots, afguns, ens. Maar emosies wat ons vae uitdruk. Wanneer jy sê dat jy nou die brein kook, wat voel jy? Irriteer, woede, moegheid is alle emosies.

Gevoelens word uitgedruk deur emosies. Hulle is onderworpe, maar hang af van watter situasie jy is. Byvoorbeeld, die liefde (gevoel) wat jy ervaar teenoor jou jongman, kan op die oomblik van twis in woede, woede, woede (emosie) uitgedruk word. Emosies is wat hier en nou gebeur. Gevoelens is iets stabiel, ingeburger. As gevoelens die voorwerp in 'n situasie skei, verlig emosies die hele situasie.

Emosies en gevoelens in mans en vroue

Die interessantste ding is dat die soorte manifestasies van emosies en gevoelens 'n seksuele verskil het. Die rede hiervoor is dat verskillende geslagte 'n ander stel basiese gevoelens het. Dus word vroue gekenmerk deur sterker manifestasies van hartseer, vrees, en mans is meer geneig om woede uit te druk.

Deskundiges beweer egter dat die sterkte van emosies en gevoelens ervaar nie 'n seksuele verskil het nie, daar is slegs 'n differensiasie in hul manifestasie. En alles, want uit die geboorte van seuns en dogters word grootgemaak om kardinale verskillende sosiale rolle uit te voer. Seuns leer om manifestasies van vrees en hartseer te onderdruk, en vroue versag woede. En soos vir die laaste emosie, is dit bewys dat tot 1 jaar vanaf die oomblik van geboorte, is woede by babas ewe veel gemanifesteer.