Maatreëls van administratiewe verantwoordelikheid

"Reëls bestaan ​​om hulle te breek." Die een wat hierdie formulering uitgebring het, het natuurlik nie gedink aan die moontlike straf nie. Administratiewe verantwoordelikheid is in die eerste plek regsverantwoordelikheid. Oortreding van die standaarde van administratiefreg behels die gepaste straf.

Besit dieselfde eienskappe as die regsverteenwoordiger, maar in teenstelling met die kriminele verantwoordelikheid, word die administratiewe karakter nie gekenmerk deur die erns en erns van die sanksies nie. In hierdie geval is daar ook geen regsgevolge en oortuiging nie. Dit word gekenmerk deur 'n sagter aard van bestelling.

Die belangrikste maatstaf van administratiewe verantwoordelikheid is die administratiewe straf. Sodanige straf word uitgevoer deur strafregtelike sanksies op te lê, wat die oortreder moet betaal. Die bedrag van die opgelegde boete moet nie groter wees as:

Die bevel van toepassing van maatreëls van administratiewe verantwoordelikheid is buite geregtelike aard van aanstelling en toepassing van strawwe sanksies.

Soorte administratiewe aanspreeklikheid kan in verskillende groepe verdeel word:

Straf vir 'n oortreding word uitgevoer binne die perke wat voorsien word deur die statutêre daad wat verantwoordelikheid vir daad.

Om mense meer wettig en verantwoordelik te maak, is dit nie genoeg om die maatreëls te straf nie. Die staat moet behoorlike lewensomstandighede verseker, die vlak van regskultuur verhoog, en natuurlik korrupsie afskaf. Laasgenoemde is ongelukkig onwaarskynlik. Diegene wat in beheer is, moet 'n voorbeeld gee aan die burgers van hul land. Hulle moet in die eerste plek aan alle regte en wette voldoen.

Daarbenewens moet ons nie onverskillig wees nie, maar ons moet ons oortredings van die wet rapporteer elke keer as ons dit waarneem.