Die regte van die kind gaan oor die regte van kinders

Dit is moeilik vir die inwoners van die voorspoedige 21ste eeu om te glo dat daar eeue gelede geen dokument was wat die regte van die kind bepaal nie. Kinders en tieners het heeltemal aan hul ouers behoort en net hulle het besluit hoe hul lewe sou uitwys: waar hulle sou woon, of hulle 'n opvoeding sou kry en wanneer hulle sou begin werk.

Regte van minderjarige kinders

Ongeag van onvolwassenheid (sielkundige en fisiese) verskil die minderjarige nie veel van die volwassene met betrekking tot die beskikbare regte nie: hy moet 'n voor- en achternaam hê, opleiding, mediese sorg en sorg ontvang. Die belangrikste regte van die kind gee hom die geleentheid om 'n harmonieuse persoon te ontwikkel, ongeag die sosiale en finansiële status van ouers, ras en woonplek.

Burgerlike regte van die kind

Die regte van die kind-burger-burger begin hul optrede vanaf die eerste sekonde van die lewe. Met die eerste sug word die baba 'n staatsburger, en in sommige lande is die geboorte op sy grondgebied voldoende, en in ander is dit nodig dat die burgerskap deur een van die ouers ontvang word. So, wat is die regte van 'n nuutgemaakte burger:

 1. In die naam. Terselfdertyd, wanneer die adolessent adolessensie bereik, kry die minderjarige die geleentheid om die naam (van) na eie goeddunke te verander, wat tot 14 jaar deur sy ouers (verteenwoordigers) gerealiseer word.
 2. Op die lewe, persoonlike integriteit en vryheid. Niemand (insluitend ouers nie) het die reg om skade aan 'n minderjarige te veroorsaak, onwettige mediese manipulasies met hom te doen, hom te ontneem van sy vryheid, ens.
 3. Oor die ongehinderde uitdrukking van u eie opinie, wat in ag geneem word met inagneming van ouderdom. Toestemming tot enige veranderinge in die lewe (aanvaarding, naamverandering, koshuis met ma of pa) begin om na die 10de herdenking te vra. Vanaf 14 jaar het die adolessent die geleentheid om onafhanklik aansoek te doen by die hof en menseregte organisasies.
 4. Op vryheid van keuse van godsdiens.
 5. Vir versorging en instandhouding. As 'n minderjarige gedwing word om buite die familie te bly, moet hy of sy bewaak word of staatsagente.
 6. Om te sorg en behoeftes te voorsien.
 7. Op opvoeding en besoeke aan verskeie instellings.
 8. Oor die beskerming teen geweld en betrokkenheid by die ontvangs van dwelms.

Politieke regte van die kind

Dit sou 'n fout wees om te dink dat as gevolg van 'n sagte ouderdom, politieke regte nie nodig is vir kinders nie. Maar dit is nie so nie. Elke kind het die reg om te wees in verskeie kinders (vanaf 8 jaar oud) en jongeren (vanaf 14 jaar) openbare organisasies, gefokus op die organisasie van ontspanning, die ontwikkeling van kreatiewe en sportvaardighede. Die staat (op verskillende vlakke) moet op alle maniere die aktiwiteite van sulke organisasies bevorder, reklameveldtogte organiseer, belastingpaaie en munisipale fasiliteite vir gebruik aanwend, en die betrokkenheid van borge en beskermhere aanmoedig om die materiaalbasis te verbeter.

Ekonomiese Regte van die Kind

Ongeag die geboorteplek, nasionaliteit en kleur van die kind, het die kind die reg om beskerm te word teen oorwerk - die minimum ouderdom vir toelating tot werk, spesiale werkvoorwaardes en betaling word vasgestel deur wetgewing. Daarbenewens is minderjarige burgers onderworpe aan sosiale beskerming, dit wil sê, hulle is geregtig op voordele, rehabilitasie, ens. Hulle het ook 'n wettige geleentheid om kleinskaalse huishoudelike transaksies te maak. Tieners (vanaf 14 jaar) kry die geleentheid om hul finansies vryelik te gebruik: geskenke, beurse.

Sosiale regte van die kind

Die belangrikste taak van volwassenes is om omstandighede te skep waarin kinders gesond en ten volle ontwikkel kan word. In terme wat deur wette omskryf word, moet ouers of regsverteenwoordigers die kind se reg op opvoeding besef, naamlik om dit te gee aan 'n kleuterskool, skool of om tuisonderwys te organiseer wat geskik is vir hulle. Benewens skool en tuin, kan jy in kringe en afdelings oefen, sport-, kuns- en musiekskole bywoon. Terselfdertyd is die administrasie van die hoofstudierigting nie bevoeg om verdere opleiding te voorkom nie.

Regte van die kind in die familie

Die eerste jare van die baba se lewe hang heeltemal af van die ouers of die mense wat hulle vervang. Kom ons kyk in meer besonderhede na watter regte 'n kind in die familie het:

 1. Persoonlike nie-eiendom:
 • Eiendom - beteken die verkryging van ouers (voogde) die materiaalinhoud wat nodig is vir lewe en ontwikkeling: leefruimte, klere, skoene, kos, ens. Daarbenewens kan 'n minderjarige eiendom of geld wat deur erfenis of as geskenk ontvang word, besit. Hulle kan dit net vanaf die oomblik van meerderheid doen, en tot dusver val die belange van hul ouers (voogde) om hul belange te verteenwoordig.
 • Die regte van die kind in die samelewing

  Van 'n sekere ouderdom word die kind 'n volle deelnemer in die openbare lewe - gaan na 'n kleuterskool en dan na die skool. En as tot op hede enige optrede van opvoeders of onderwysers beskou is as deel van die opvoedkundige metode, is daar nou 'n neiging om die kind se reg op sielkundige troos in die samelewing te beskerm:

  1. Regte van die kind in die kleuterskool:
 • Op skool:
 • Op die straat:
 • Kinderbeskerming

  Tot die ouderdom van veertien mense is nie fisies of sielkundig in staat om hul belange te verdedig nie. Beskerming van die regte van minderjariges word op die skouers van ouers (voogde) geplaas, wat met toepaslike aansoeke by die hof en die aanklaer se kantoor aansoek doen. In gevalle waar minderjariges beskerming benodig van hul eie ouers (verslawings, swak behandeling, geweld of nie-nakoming van ouerlike verantwoordelikhede), word alle aktiwiteite deur die voogdyskap en trusteesliggame uitgevoer.

  Dokumente oor die regte van die kind

  Die kwessie van die beskerming van kinders uit verskillende soorte geweld was in 1924 baie akuut. Toe is die Verklaring van die regte van die kind geskep, wat die grondslag geword het vir die Internasionale Konvensie wat in 1989 onderteken is. Waarom word die kwessie van die regte van die kind in 'n aparte dokument geproklameer? Die antwoord is voor die hand liggend. Omdat hy swakker as volwassenes is, kan hy homself nie beskerm nie en is hy die eerste wat getref word in die geval van militêre rampe en ekonomiese krisisse.

  Openbare organisasies vir die beskerming van kinderregte

  Om te verseker dat die norme en paragrawe van die Konvensie oor die regte van die kind nie net lyne op papier bly nie, word streng beheer uitgeoefen in elke land wat dit onderteken het. Watter organisasie beskerm die regte van kinders? Die hoofbelasting val op die Kommissaris vir die Beskerming van die Regte van die Kind of die Ombudsman. Daarbenewens is daar baie openbare organisasies wat moeilike adolessente, verlate kinders en enkelmoeders help.