Loopbaanbestuur

Die bestuur van 'n besigheidsloopbaan in 'n organisasie is 'n soort rasionele definisie van die bepalings van 'n posisie, met inagneming van die kennis en wense van die werknemers self. Daarbenewens sluit dit strategiese loopbaanbestuur in. Dit geld ook vir die professionele ontwikkeling van personeel in die rigting wat nodig is vir die organisasie.

Nou is die beplanning van 'n besigheidsloopbaan 'n integrale element van die bestuur van firmas en ondernemings. Dit bestaan ​​uit doelwitte nagestreef deur die werknemer self en deur die onderneming, sowel as die maniere om dit te bereik.

Die reëls vir die bestuur van 'n persoonlike besigheidsloopbaan sluit in sekere beginsels van die individu se gedrag ten opsigte van die beplanning en implementering van loopbaanbevordering of loopbaangroei. In sy kern moet loopbaanbestuur baie persoonlike faktore beïnvloed, insluitend:

Agter die loopbaan van elke persoon is die eienskappe van sy persoonlikheid en sy individuele geskiedenis van die lewe en die gebeure wat daarin plaasvind. Om jou persoonlike loopbaan effektief te bestuur, kan jy nie sonder 'n persoonlike plan doen nie. Persoonlike lewensplan, met betrekking tot loopbaangroei, bestaan ​​uit drie hoofkomponente:

Loopbaanbestuurstelsel

Die loopbaanbestuurstelsel moet die volgende insluit:

Al hierdie strukturele elemente van 'n loopbaanbestuurstelsel moet met mekaar in verband staan ​​en funksioneer tot voordeel van die organisasie. Die aanvanklike doelwitte moet voortspruit uit die algemene doelstellings van die personeelbestuurstelsel en ook 'n spesifieke aard hê, met inagneming van die omvang van die onderneming.

Loopbaanbestuursmetodes

Bestuursmetodes is 'n kombinasie van maniere om bestuursposte in ondergeskikte posisies te beïnvloed. Voorwaardelik kan hulle in verskeie groepe verdeel word.

 1. Organisatoriese bestuursmetodes - is gemik op verhoudings in die organisasie om spesifieke doelwitte te bereik.
 2. Ekonomiese bestuursmetodes - raak die personeel deur die skep van sekere ekonomiese toestande wat werknemers aanmoedig om te werk.
 3. Sosio-sielkundige bestuursmetodes - fokus op die gebruik van sosiale faktore. Is gerig op die bestuur van verhoudings in werk kollektief.

Beginsels van die bestuur van 'n besigheidsloopbaan

Spesialiste onderskei drie groepe beginsels: algemeen, spesiaal, individueel. Kom ons praat meer oor elkeen van hulle.

 1. Algemene beginsels. Dit sluit die vier fundamentele beginsels van loopbaanbestuur in:
  • die beginsel van die eenheid van die ekonomie en politiek met 'n voorkeurbeleidsposisie;
  • die beginsel van eenheid van sentralisme en onafhanklikheid;
  • die beginsel van geldigheid en doeltreffendheid van alle bestuursbesluite;
  • beginsel van vaardige kombinasie van algemene en plaaslike belange en prioriteite die betekenis van belange van 'n hoër rang
 2. Spesiale beginsels. Sulke beginsels sluit sulke konsepte in as:
  • konsekwentheid;
  • vooruitsigte;
  • progressiwiteit, ens.
 3. Enkele beginsels. Definieer die vereistes wat inherent is aan loopbaanbestuur, waaronder:
  • die beginsel van bemarkingsarbeid;
  • die beginsel van risiko van loopbaanontwikkeling;
  • beginsel van arbeidsmag mededingendheid, ens.